1374_03_01_006905

Pergamí de la família Batlle de Borrassà. On Guillem Bonfill de Bellcaire va comprar a Pere Esteve, clergue del lloc, una peça de terra al lloc dit Coromina de l’Espinal o carretera del molí, que limita al sud amb els molins, per un preu de 8 sous melgaresos; Queda salvat el domini directe pel cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià i pel benefici fundat a l’església de Torroella de Montgrí per indivis. ACTUM: 1 de marzo de 1374. NOTARI: Pere Peregrí, notario de Ullà. LLENGUA: llatí.

Font: Família Batlle de Borrassà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà