1459_01_02_006917

Col·lecció de pergamins de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Sibil·la Antònia Bofill, vídua de Joan Bofill, i el seu fill Joan venen una peça de terra situada en el terme del castell de Verges, en el lloc anomenat feixa de ___. i salvat el domini directe de l’abat de monestir de Sant Miquel de Fluvià.  DADES: castell de Verges, 2 de gener de 1459. NOTARI: Joan Martí per autoritat del vescomte de Rocabertí, notari del castell de Verges, la Tallada i Bellcaire. .

Font: Col·lecció de pergamins de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà