1109_07_23_00024

Transcripció: Testament a Vilabertran el 23 de juliol de 1.109. Testament d’Arnau, sacerdot, en marxar a Jerusalem, que elegeix per marmessors Arnau Albert, abat de Sant Maria de Vilabertran, Ramon Albert Garrigensis i Pere Jovera, de Borrassà; llega a Sant Miquel del Fai i a Sant Mateu del Mont els alous que té in Vallense sive in Maritima; a SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, un terç de la coromina que té prop del camí i el mallol que hi ha plantat; a Sant Miquel de Garrigàs, el seu mas i herència paterna, on habitat Ramon Faber; i mig mas que té Esteve Ervig; a Santa Maria de Vilabertran, els altres alous que té a Garrigàs i Borrassà; divideix entre Vilabertran, SANT MIQUEL DE FLUVIÀ o Sant Miquel de Garrigàs les seves bótes, i deixa a Guisla el mas de Ramon jutge….

Font: Biblioteca de Catalunya Pergamí 452 Registre 9952.