1963_00_00_001390

Fotografia feta de l’estació de tren cap a l’any 1963. El cap de l’estació era el sr Vivanda. s’hi poden veure els lavabos públics, el moll de càrrega i descàrrega, enderrocat. Al fons, vista parcial de “Can Manals” sense cap habitatge edificat a la nova urbanització o poble nou.