1558_09_24_006929

Pergamí de la Comunitat de Préveres de Vilafranca

Antoni Quintana, de Sant Miquel de Fluvià i rector de la iglesia de Sant Pere de Vilademàger, estableix a Pere Sarrador. Pagès de Rofes, del terme de la Llacuna, diferentes posesiones situades aprop de les cases de Guasch de la Rovira. S’acompanya un documento que amb data del 22/02/1522 en Gil Serrador del mateix terme confirma que poseeix unes terres i casos situades al terme de Rofes.

Font: Comunitat de Préveres de Vilafranca – Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès