1154_07_18_00026

Transcripció: Testament atorgat el 18 de juliol de 1.154. Testament d’Arnau d’Eres, que pren per marmessors la seva esposa Boneta, Pere Ere, Miró de Vallgornera i Guillem de Darnius; elegeix sepultura a Santa Maria de Vilabertran i deixa a aquesta església el llit i 15 sous sobre un camp situat prop del riu Muga, que té el seu germá Berenguer; disposa almoines per a l’església de Sant Martí de Perelada, Sant Fructuós, l’hospici de pobre, el Temple i l’Hospital, l’obra de Leocarcari, Santa Maria de l’Om, Sant Pere de Rodes, SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, la Seu de Girona, Ramon (…) i Esteve, francigena d’Oda; deixa a la seva esposa ….

Font: Biblioteca de Catalunya Pergamí 434 Registre 99420