1465_12_31_006918

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà.

FAMÍLIA REIG- Testament de Joana, vídua de Pere Reig, del veïnat d’Estanyet, parròquia de Palau Sardiaca i fa divers deixes per exèquies i familiars; nomena hereva la seva filla Coloma.  ACTUM: Sant Miquel de Fluvià, any 1465. NOTARI: Gabriel Llobet, prevere de Sant Miquel de Fluvià. . LLENGUA: llatí.

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

1465_01_10_006919

Pergamí de la família Batlle, de Borrassà

Joan Pubel de Bellcaire va obtenir del cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià aprobació per domini directe de la traslació a favor seu, per mort de Joan Corvell dels seus béns.  ACTUM: 10 de gener de 1465. NOTARI: Joan Verrell, notari de Verges. LLENGUA: llatí.

Font: Família Batlle, de Borrassà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà