1398_04_22_006907

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà. FAMÍLIA REIG-Berenguer Mestre, d’Estanyet, parròquia de Santa Eulàlia de Palau Sardiaca, fill del difunt Joan Mestre, pacta amb Guillem Reig, del mateix lloc i futur espòs de la seva germana Margenda un dot matrimonial per valor de 80 lliures melgoreses, de les quals 30 serien en béns mobles i immobles i les 50 restants en moneda. ACTUM: 22 de abril de 1398. NOTARI: Berenguer Morell, de Sant Miquel de Fluvià. LLENGUA: llatí.

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà