1626_07_03_006936

Pergamí de la família Fages, de Figueres.

Miquel Riera, amb privilegi militar, pagès de Palau Sardiaca, batllia reial del castell de Siurana, ven a Damià Penosa, pagès de Valveralla, i a Bernat Penosa, el seu fill, tota l’heretat abans anomenada el mas d’en Llobet i ara d’en Riera, de Palol de Vilarrobau pel preu de 65 lliures barceloneses; el pergamí incluye la época de la transacción. ACTUM: Palol de Vilarrobau, 3 de julio de 1626. NOTARI: Pere Sala, habitant de Vilamalla, notari de la batllia de Siurana, per autoritat reial, substitut de la notaria pública de Sant Miquel de Fluvià i els seus termes. LLENGUA: llatí.

Font: Can Fages, de Figueres – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà