1075_04_13_00004

  • Transcripció: Testament a Vilabertran el 10 d’abril de 1075. Testament de Ramon Adalbert que pren per marmessors Ramon Sunyer, l’esposa del testador Ermengarda, i Ermengards Saguer; dona a l’església de Sant Pere villare Olibani (dels Vilars) els delmes i primicíes i els trenta passos de la mateixa parròquia, i els alous d’aquesta situada a Darnius i Fontfreda, i dos masos que habiten SIgbert i Guillem Arnau, i lliura a l’esmentada església a la de Santa Maria de Vilabertran, a fi que el prelat d’aquesta en tingui cura; deixa a Vilabertran la resta de l’alou que té a Sant Pere dels Vilars, amb el mas comprat a Guissad de Torrent i el mas de Puig; a Sant Maria de Ripoll, la vinya de Pedrós, plantada per Tedric; a Sant Pere de Rodes, la meitat de l’alou que té a Vilafant; a SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, el mas de Cherige i el clos d’Olivera; a l’esposa Ermengarda, la resta de les possessions…..
  • Font: Bibilioteca de Catalunya Pergamí 449 registre 9854