1427_08_15_006913

Pergamí de la família LLINATGE SENTMENAT, MARQUESOS DE CASTELLDOSRIU

Reconeixement de deute atorgat per Jaume, abat del monestir de Santa Maria de Roses, a favor d’Hug de Canet, donzell. Instrument autoritzat per Antoni Gerald, prevere beneficiat, notari públic, sustituto de Francesc Guallet, rector i notari públic de Sant Miquel de Fluvià.- Sant Miquel de Fluvià.- Llatí: lletra mayúscula ornada “N”.- 315 x 350 mm Descriptors toponímics: Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà) / Santa Maria de Roses, monestir de (Roses, Alt Empordà) Descriptors onomàstics: GERALD, Antoni (prevere beneficiat, notari públic de Sant Miquel de Fluvià) / GUALLET, Francesc (notari públic de Sant Miquel de Fluvià) / Jaume (abat de Santa Maria de Roses) / CANET, Abrazo de (donzell)

Observaciones: Instrument amb pèdua de suport, tinta esvaïda i taques, molt malmès. No ha estat posible identificar el llinatge productor del documento i s’ha optat per incloure’l en el llinatge Sentmenat..

Font: Llinatge Sentmenat, marquesos de Castelldoriu – Arxiu Nacional de Catalunya