1581_11_27_006932

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà.

FAMÍLIA REIG- Antoni Riba, batlle de la casa o força de Palau Sardiaca convoca a pública subhasta per vendre la casa, hortell, olivet i erm que foren de Joan Garriga, del veïnat d’Estanyet, que són adjudicats a Pere Reig , páginas del mateix veïnat  pel preu de vint lliures barceloneses. ACTUM: 27 de noviembre de 1581. NOTARI: Francesc Cartagena de Sant Miquel de Fluvià. LLENGUA: llatí.

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà