1498_01_20_006924

Pergamí de la família Mas Ferrer, de Tordera

1498, gener, 20 Mas Gich de Millars (Madremanya) Definició de drets atorgada per Caterina, filla de Francesc Gich, pagès de Millars, parròquia de Madremanya i de Caterina, la seva dona i el seu fill hereu Antoni i esposa de Joan Rayra, de la parròquia de Sant Miquel de Fluvià, a favor de llurs pares i germà per haver rebut tots els seus drets legitimaris maternals i paternals, havent rebut 55 lliures i vestits i joies personals, amb les reserves habituales. Testimonio: Miquel Bosch, prevere de la parròquia de Madremanya i Francesc Saura del Pont, del veïnat de Montjuïc, parròquia de s. Feliu de Girona. Escrivà: Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, sustituto per l’hereu de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Font: Família Mas Ferrer, de Tordea – Arxiu Comarcal del Maresme