1567_05_13_006930

Pergamí de la família Genover

Establiment en precari atorgat pel monestir de Sant Miquel de Fluvià a favor d´Antoni Thomàs àlias Genoer, pagès de l´Armentera, casat amb Margarida Genoera filla i hereua de Pere Genoer, d’un paller i part d ´una casa al´Armentera que abandona. Havia estat un hort i que afronta amb l´hospici del poble, amb una pensió anual de 108 denaris malgaresos o barcelonesos abonables el dia de Nadal. Actum a Castelló d´Empúries el día 13 de mayo del 1567. Llatí. Potari: Joan Carles, per autoritat apostòlica i reial i del comte d´Empúries, notari públic.

Font: Família Genover – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà