1076_08_30_00005

Transcripció: Testament sacramental a Siurana d’Empordà de data 30 d’agost de 1076. Publicació jurada, adverada per Bernad, Arnau Oliva i Sunifred Esteve, testimonis, damunt l’altar de Sant Miquel de l’església de Santa Coloma de Siurana (Sivierana), del testament d’Artal, que prengué per marmessors la seva mare Amaltrudis, Pere, bisbe, el seu germà Berenguer, Bernat Isoard, Ramon i Giralt; disposà el seu enterrament a Santa Maria de Vilabertran, església a la qual llegà dos masos, situats a la parròquia de Capmany, on habiten Duran d’Alzina i Ponç Sermundi, amb reserva de violari per a la seva mare; féu llegats, entre els quals de sarraïns, a SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, Sant Pere de Rodes, la seu de Girona i Santa Coloma de Siurana; instituí hereva de tot el seu alou la seva mare Amaltrudis…..

Font: Biblioteca de Catalunya. Pergamí 448 Registre 9703