1300_07_02_006902

Pergamí de la família Batlle de Borrassà. On Maria Pertusa de la parròquia de Bedenga va obtenir de Pere Cot un establecimient a un solar, en concret, al paratge Puig, que limita al sud amb el mur del castell de Bellcaire, amb una entrada de 5 sous barcelonesos . Queda salvat el domini directe pel monestir de Sant Miquel de Fluvià camb un cens de dues gallines. ACTUM: 6 nonas de juliol (2 de juliol) del 1300. NOTARI: Berenguer Pujada, notari d’Empúries. LLENGUA: llatí.

Font: Família Batlle de Borrassà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà