1413_04_15_006911

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà.

FAMÍLIA REIG- Ermessenda, esposa del difunt Guillem Reig, del lloc d’Estanyet, de la parròquia de Palau Sardiaca i Pere Reig, el seu fill i hereu, fan donació a Sibil·la, filla i germana seves, respectivament, de 90 libras de moneda melgoresa en concepte de dot matrimonial amb motiu del casament de Sibil·la amb Pere Asemar, fill d’Antoni Asemar, del lloc de Vila-sacra. ACTUM: L’Estanyet, terme de Palau de Santa Eulàlia, 15 de abril de 1413. NOTARI: Berenguer Morell, prevere de Sant Miquel de Fluvià, notari de Palau Sardiaca per l’autoritat de l’ardiaca de Besalú de l’església de Gerona. LLENGUA: llatí.

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà