1474_12_24_006922

Pergamí de la família Batlle, de Borrassà

Andreu Pubel de Bellcaire va comprar a Antoni Torra una peça de terra de 8 vessanes al paratge es Salanchs o Aiguals por un preu de 17 sous; Queda salvat el domini directe pel cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià i al senyor de Bellcaire.Descripción: ACTUM: 24 de diciembre de 1474. NOTARI: Pere Font, notario de Torroella de Montgrí. LLENGUA: llatí.

Font: Família Batlle, de Borrassà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

1474_09_15_006921

Pergamí de la família Batlle, de Borrassà

Andreu Pubel de Bellcaire va comprar a Antoni Torra del mateix lloc un quadró de terra al paratge es Quadró de l’Albre de dos sayons per un preu de 40 sous; Queda salvat el domini directe pel cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià. Descripción: ACTUM: 15 de setembre de 1474. NOTARI: sentido rúbrica notarial. LLENGUA: llatí.

Font: Família Batlle, de Borrassà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà