1351_09_13_00775

Làpida funerària encastada al mur de ponent, a l’esquerra de la porta principal del Monestir. Té decoració de cercles i flors. Mida 86,5×60 cm.

La transcripció és la següent: L’any del Senyor 1351, el 13 de les calendes de setembre ( 20 d’agost), ha mort Pere Benet, a qui cobreix la pedra. Els pares, néts i fills, el gendre, la seva esposa, que s’anomena Dolça de Benet. Tu, que veus això, siguis qui siguis, digues per ell un Que descansi, amén. I per llurs ànimes un Pare Nostre i un Ave Maria.