1598_05_03_006934

Pergamí de la família Cabrera, de la Bisbal d’Empordà

Constitució de dot 1598 1598, mayo, 3. Girona. Francesc Bertes, agricultor de la parròquia de Sant Martí de Puigbò, a la diòcesi de Vic, fill de Mateu Bertes i Margarida, cònjuges de la mateixa parròquia, dona a Margarida, la seva germana, 30 ll.b. i tots els seus vestits i joies corresponents als drets paternals i maternals de legítima. Al seu rota, Margarida constituye la legítima en dot i l’aporta al seu matrimoni con Guillem Garriga, hostaler de la parròquia de Sant Miquel de Fluvià. A més, hola afegeix 25 ll.b. Francesc [Pasqual], per autoritat reial, notari públic [de Girona].

Font: Família Cabrera, de la Bisbal d’Empordà – Arxiu Comarcal del Baix Empordà

1598_03_02_006933

Pergamí de la família Genover

Venda de Jaume Cristòfor Burgués, pagès de Vilamacolum, a favor d´Antoni Genoer, pagès de l’Armentera, per un preu de 209 lliures, una casa, amb pati i forn, i un quadró de Terra al paratge el Clot de na Masas de l´Armentera, prop del riu Fluvià. Salven el domini dirige al señor Ramón Xatmmar. L´àpoca de pagament. Actum al lloc de Sant Miquel de Fluvià el 2 de marzo de 1598. Llatí. Notario: Pere Ves, per autoritat del comte d´Empúries, notari públic de Castelló d´Empúries.

Font: Família Genover – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà