1430_05_03_006914

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà.

FAMÍLIA REIG- Pere Llonganya, de les Olives, parròquia de Garrigoles, reconeix haver rebut de Pere Reig, d’Estanyet, terme de Palau Sardiaca, 80 lliures en concepte de dot matrimonial amb motiu del casament de dit Llonganya amb Coloma, filla de Pere Reig. ACTUM: 3 de mayo de 1430. NOTARI: Antoni Gerard, prevere del lloc de Sant Miquel de Fluvià. Llengua: llatí

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà