1535_08_17_006928

Pergamí de la col·lecció de pergamins de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Antoni Vidal, pagès del castell de Bellcaire ven a Pere Ca?, de Tarba, regne de França, una casa situada dins los murs del castell de Bellcaire pel preu de 8 lliures de moneda de Barcelona. Queda salvat el domini directe del cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià sobre aquesta casa. DADES: castell de Bellcaire, 17 d’agost de 1535. NOTARI: Sentido rúbrica notarial.

Font: Col·lecció de pergamins de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà