1210_02_24_00028

Transcripció: Testament a Vilabertran el 24 de febrer de 1.210. Testament de Guillem de Fortià, que pren per marmessors l’abat Bernat de Vilabertran, el sagristà Guillem i el cambrer Arnau; elegeix sepultura a Santa Maria de Vilabertran, amb llit i convit, i  funda a la mateixa església un aniversari dotat amb el mas de Fortià que té Joan Roure, i amb el de Vilacolum que té Pere Simó; llega a SANT MIQUEL DE FLUVIÀ el mas de Joan de Camp,  de Vilacolum; a Sant Pere de Rodes, 100 sous i el seu mas de Fortià; al seu nebot, el cap de Pla i mig farraginal de Fortià; al seu prevendarius, Berenguer Rovira, 100 sous; a Arnallo, ….

Font:Biblioteca de Catalunya Pergamí 138 Registre 10083.