1635_09_21_006937

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà.

FAMÍLIA REIG- Bernat Garriga i Guillem Garriga, el seu fill, de la parròquia i terme de Siurana, reconeixen haver rebut de Pere Reig, del veïnat d’Estanyet, cunyat de l’esmentat Guillem, 10 lliures melgoreses que són part de les 80 lliures de punto matrimonial de Margarida, germana de Pere Reig i esposa de Guillem Garriga. Figuren dos redactats del mateix text en aquest pergamí. Sens dubte en un principi estava pensat retallar-lo pel mig i obtenir dues còpies de la mateixa escriptura, com es devia fer habitualment. Excepcionalment aquest exemplar s’ha conservat amb los dos textos en un mateix pergamí. ACTUM: Sant Miquel de Fluvià, 21 de septiembre de 1426. NOTARI: Antoni Gerard, prevere i beneficiat, actuant com a substitut de Francesc Guallet, capellà i notari públic de Sant Miquel de Fluvià. LLENGUA: llatí.

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà