1482_04_09_006923

Pergamí de la família Batlle, de Borrassà

Joan Pubel de Bellcaire va comprar a Bernat Martí una casa al mateix poble por un precio de 7 lliures i 12 sous; Queda salvat el domini directe pel cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià. Descripción: ACTUM: 9 d’abril de 1482. NOTARI: sentido rúbrica notarial. LLENGUA: llatí.

Font: Família Batlle, de Borrassà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà