2024_03_23_007288

Fotografia dels participants en la lectura del poema de Vicent Andrés Estellés, en diferents idiomes.

Ana-Maria Tarnas (romanès); Alberto Debernari (italià); Elodie Solé (francès); Loli de los Riscos (castellà); Samira Benmessaoud (àrab); Lluís Lucero (llatí i català); Wendy Furey (anglès); Juta Ratje (alemany) i Clara Bacquelaine Vidal de Llobatera (llengua de signes en català)