1510_01_06_006926

Pergamí de la família Can Faras de Romanyà d’Empordà.

Testament de Narcissa, esposa de Miquel Dedéu, de Sant Tomàs de Fluvià. Elegeix sepultura al cementiri de l’església del lloc. Demana que li facin exèquies anomenades de Novenal i Cap d’Any i concelebrades per deu preveres.  Institueix a l’esmentada església un aniversari perpetu que s’havia de celebrar la vigilia de la festa de la Nativitat de la Verge (7 de septiembre) que seria finançat per un censal mort de 5 lliures i 5 sous anuals de pensió. Deixa als bacins ordinaris de l’església de Sant Tomàs de Fluvià 12 comensales; pels agravis oblidats 1 sou; a la capella de Sant Sebastià de Sant Miquel de Fluvià que s’estava construïnt en aquell moment, 12 comensales per ornaments; 4 litros a les sietes filles. Deixa la resta dels seus béns a Miquel Dedéu, fill seu i del seu difunt marit. ACTUM: Sant Tomàs de Fluvià, 6 de gener de 1510. NOTARI: Joan Castelló, per autoritat del comte d’Empúries, notari públic de tot el comtat. LLENGUA: llatí.

Font: Can Faras, de Romanyà d’Empordà – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà