1437_01_01_006916

Pergamí de la família Fages, de Figueres

Venda per part de Climent Guillem, àlies Perpinyà, a un comprador no identificat (possiblement un membre de la famíla Torell, de Tor) d’una peça de terra de 2 vessanes situada a la parròquia de Tor. Queda salvat el domini directe del cavaller Bernat Guillem, de Jafre. ACTUM: Castell de Verges, cualquier 1437. NOTARI: Martirià Soler, notari i procurador de fray Ramon Soler, monjo cambrer del monestir de Sant Miquel de Fluvià. LLENGUA: llatí. Pergamí en bona part borrós, tacat i esquinçat on també s’ha perdut gran part del text.

Font: Família Fages, de Figueres – Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà