1125_04_10_00025

Transcripció: Testament a Vilabertran el 10 d’abril de 1.125. Testament d’Arnau de Cabanes, que marxa a Jerusalem; pren per marmessors Arnau de Llers, el seu germà Bernat, monjo, Ramon de Batet, Palol de Vila-sacra i Berenguer de Montagut; deixa a Santa Maria de Vilabertran el seu alou de Puig Calvell i convit; al monestir de (….); almoines a Sant Pere de Rodes, a l’Hospital, al Temple, Sant Quirze de Colera, Santa Maria de l’Om, SANT MIQUEL DE FLUVIÀ i Santa Maria de (…); llega a la seva filla menor Juliana el seu alou de Vilamaniscle, ….

Font: Biblioteca de Catalunya Pergamí 438 Registre 9933.