1627_01_15_00033

Venda atorgada per Pere Trull i Marcó, pagès del veïnat de la Móra de Viladasens, i la seva esposa Esperança Marcó, senyora útil del mas Marcó, a favor d’Antoni Martí, del mateix veïnat, d’una peça de terra de trenta vessanes situada al veïnat de la Móra, al lloc anomenat coma i hort Ferran. Consta àpoca de la venda i segueix el lliurament de possessió de la peça de terra atorgada davant del notari Antoni Juanissó i de testimonis. Segueix lloació atorgada per Pere Ravell, monjo i sagristà del monestir de Sant Pere de Galligants, com a procurador del frare Vicenç Ferrer, del mateix monestir, a favor d’Antoni Martí de la venda de l’esmentada peça de terra que era tinguda sota domini directe de SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, monestir que havia estat incorporat a Sant Pere de Galligants. Viladasens, Girona. 1626 novembre 2 – 1627 gener 15.

Font: Biblioteca de Catalunya- Europeana – Ajuntament Girona.