1960_00_00_001601

Fotografia feta l’any 1960 davant les antigues escoles (actualment és el Centre Cívic El Club).

D’esquerra a dreta, hi podem veure: Montserrat Blanch, Marta Fajol, Maria Garganta i Justina Agulló.

Darrera la Justina: Ma Rosa Agulló i Pepita Lloveras.

La nena davant de la Maria Garganta és Dolors Reig.