1972_07_15_00265

Benedicció dels nous dipòsits, oficiada pel mossèn Emili Lloveras, en data 15 de juliol de 1.972. Fons Ajuntament de Girona.

En primer terme, d’esquena, el governador civil de Girona, Victorino Anguera. 

Aquests dipòsits estaven emplaçats a la cantonada dels carrers Figueres i Escoles; actualment només en queda un, però en desús. L’actual dipósit està situat a prop de l’ermita de Sant Sebastià.