1096_11_18_00023

Transcripció: Testament a Vilabertran el 18 de novembre de 1.096. Testament d’Adelaida, que pren per marmessors el seu fill Gaufred Seguer, Guillem Seguer i Pere Rigall, prevere i prelat de Santa Maria de Vilabetran; escull sepultura en aquesta església, a la qual deixa la seva part de l’església de Sant Mateu de Vilademires i un mas situat a la mateixa parroquia; deixa a Santa Maria de Ripoll el mas Serradell que té Bernat Fort, amb reserva per al fill de les oliveres que té a la vila de Santa Llogaia; a la filla Amaltrudis, el mas on habita Gaufred, situat a Montagut; a l’indret de Quintana, exceptuant-ne els molins de Boixeda; a la Seu de Girona, un mas situat a Vilamorell, amb reserva de violari per a Ramon i Pere, fills de l’esmentat Guillem Seguer; a la filla Adelaida, el mas on habita Pere Guillem, ferrer, situat a Vilajoan, excepte una vinya que deixa a SANT MIQUEL DE FLUVIÀ, i llega la resta de l’alou que …..

Font: Biblioteca de Catalunya Pergamí 459 Registre 9887.